Majlis Pengurusan Hospital

1. YBhg. Profesor Datuk Dr. Shahrin bin Sahib @ Sahibuddin, FASc
Naib Canselor
Pengerusi

2. Prof. Datin Dr. Suzana Sulaiman
Timbalan Naib Canselor Akademik
Ahli Tetap

3. Kosong

4. Prof. Ts. Dr. Norazah Abd. Rahman
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi
Ahli Tetap

5. Prof. TPr. Dr. Jamalunlaili Abdullah
Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Komuniti & Alumni)
Ahli Tetap

6. Prof. Dr. Mohd Sazili Shabibi
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar
Ahli Tetap

7. Prof. Dr. Ahmad Taufek Abdul Rahman
Rektor UiTM Cawangan Selangor
Ahli Tetap

8. Kosong

9. Tuan Haji Muhamad Nizam Nordin
Pendaftar
Ahli Tetap

10. Puan Junita Jamaludin C.A. (M), ACMA, CGMA
Menjalankan Tugas Bendahari UiTM
Ahli Tetap

11. Prof. Dr. Mohd Zamrin Dimon
Pengarah Hospital
Ahli Tetap

12. Prof. Dr. Fazah Akhtar Hanapiah
Dekan Fakulti Perubatan
Ahli Tetap

13. Mohd Rizal Nordin
Timbalan Pendaftar Kanan
Setiausaha

Hubungi Kami

Hospital Al-Sultan Abdullah,
Universiti Teknologi MARA,
42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor,

Waktu Operasi

Isnin - Jumaat : 8.00 pagi - 5.00 petang

Pasport Kesihatan Digital Mudah Alih